Påskeudstilling

Udstiller 12 værker på PÅSKEUDSTILLINGEN på Brønderslev Gymnasium, heraf er to af værkerne helt nye og har ikke tidligere været vist. Udstillingen løber fra 01.04 – 05.04 2010.
Link: paaskeudstillingen.dk